ÖZGEÇMİŞ

Başak Hukuk, Marka Patent Danışmanlık & Arabuluculuk Ofisi

Kurucu Ortak, Av. Arb. Başak AKGÜN, LL.M.

Marka ve Patent Vekili

2013 yılında Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamlayan Akgün, üniversite yıllarında eş zamanlı olarak okuduğu Eskişehir Anadolu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünü de başarıyla tamamlamıştır. İleri düzeyde İngilizce ve başlangıç seviyesinde Almanca bilmektedir.

Mezuniyetinin hemen ardından Ankara'nın seçkin ofislerinde, yoğunlukla Fikri ve Sınai Haklar Hukuku üzerinde staj ve devamında avukatlık yapan Akgün, çalışmalarıyla eşzamanlı olarak Hacettepe Üniversitesi'nde Bilişim Hukuku alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamış, yine aynı yıllarda Türk Patent ve Marka Kurumu'nca yapılan marka ve patent vekilliği sınavlarında da başarılı olmuştur. 2013 yılından bu yana Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Kurulu üyesi olup, çeşitli hukuk ve edebiyat dergilerinde de aktif yazarlık yapmaktadır. 

2016 yılında Başak Hukuk, Marka Patent Danışmanlık & Arabuluculuk Ofisi'ni kuran Akgün, halen kurucusu olduğu ofisinde avukatlık, marka ve patent vekilliği ile arabuluculuk faaliyetlerini yürütmekte; başta çeşitli sinema ve televizyon yapım şirketleri ile Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) olmak üzere, gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında, şahıs, kurum ve şirketlere hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Akgün, İş Hukuku ile Fikri ve Sınaî Haklar Hukuku alanlarında uzman arabulucudur.

Faaliyet ve uzmanlık alanları arasında Fikri ve Sınaî Haklar Hukuku, Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Bilişim Hukuku, İş Hukuku, Bankacılık Hukuku, Sağlık Hukuku, Aile Hukuku, Ceza Hukuku, Miras Hukuku ve İcra ve İflas Hukuku bulunmaktadır.

Akgün Ankara Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri nezdinde, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları alanlarında bilirkişilik yapmakta; ayrıca, Uluslararası Çalışmalar Dergisi (ULİSA)'da hakemlik görevini üstlenmektedir.