EĞİTİMLER VE SERTİFİKALAR

-İnşaat Hukuku Uzman Arabuluculuk Eğitimi, Ufuk Üniversitesi, Nisan 2021.

-Tüketici Hukuku Uzman Arabuluculuk Eğitimi, KTO Karatay Üniversitesi & Ankara Barosu, Mart 2021.

-Ticaret Hukuku Uzman Arabuluculuk Eğitimi, TOBB ETÜ, Aralık 2020.

-Fikri ve Sınaî Haklar Hukuku Uzman Arabuluculuk Eğitimi, Ankara Üniversitesi, FİSAUM, Kasım 2020.

-İş Hukuku Uzman Arabuluculuk Eğitimi, TOBB ETÜ, Ocak 2020.

-Savunma Sanayinde Telif Hakları, Ankara Üniversitesi, FİSAUM, Aralık 2019.

-Ceza Muhakemesinde Uzlaştırmacılık Eğitimi, Ankara Üniversitesi, Anküsem, Temmuz 2019.

-Gelincik Projesi Eğitimi, Ankara Barosu, Nisan 2019.

-Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları, Ulusal ve Uluslararası Uygulamalar, Ankara Üniversitesi, Anküsem, Fisaum, Mart-Nisan 2019.

-Tahkimde Taraf Vekilliği, İstanbul Tahkim Merkezi ISTAC, Mart 2019.

-Tasarımlarda Görünmeyen Unsurlar ve Fonksiyonellik, Türk Patent ve Marka Kurumu, Mart 2019.

-Telif Hakları ile Kesişen Sınai Mülkiyet Hakları, Türk Patent ve Marka Kurumu, Mart 2019.

-Arabuluculuk Sisteminde Marka ve Patent Vekillerinin Rolü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Ocak 2019.

-Markanın Kullanımı ve Kullanım İspatı, Türk Patent ve Marka Kurumu, Ocak 2019.

-Adli Tıp ve Adli Bilimler Sempozyumu, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Şubat 2019.

-Yargıtay Kararları Işığında İcra Hukukunda Güncel Konular Semineri, Türkiye Barolar Birliği, Ocak 2019.

-Anlattırıcı Soru-Çapraz Sorgu Semineri, Türkiye Barolar Birliği, Ocak, 2019.

-Sözleşme Hukukunda Güncel Yargı Uygulamaları Semineri, Türkiye Barolar Birliği, Ocak 2019.

-Bilirkişilik Temel Eğitimi, Başkent Üniversitesi, Kasım 2018.

-Yaşam Koçluğu, Başkent Üniversitesi, Kasım 2018.

-Tanınmış Markadan Haksız Yarar Sağlanması, Türk Patent ve Marka Kurumu, Ekim 2018.

-Arabuluculuk Eğitimi, Türkiye Barolar Birliği ve Başkent Üniversitesi, Ağustos 2018.

-CMK Merkezi Yabancılar Listesi Uygulamaları, Ankara Barosu, CMK Uygulama Merkezi ve Yürütme Kurulu, Haziran,2018.

-Yapay Zeka Eğitim Kampı, Türkiye Barolar Birliği, Mayıs, 2018.

-Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri, Türkiye Barolar Birliği, Nisan, 2018.

- Sunuculuk-Spikerlik, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi, Temmuz, 2017.

-Sınaî Mülkiyet Kanunu Kapsamında Marka ve Patent Mevzuatındaki Değişiklikler ve Uygulamadaki Yenilikler, Türk Patent, Mapader, AIPPI Turkey, Haziran 2017.

-Toplum Önünde Söz Söyleme-Diksiyon, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi, Nisan, 2017.

- Türk Ceza Mevzuatı ve Uygulamaları-Çocuk Adalet Sistemi, Türkiye Barolar Birliği, Mart 2017.

- İş Hukuku, Türavak İleri Eğitim Programı, Şubat 2017.

- Ceza Muhakemesi Kanunu-İstinaf, Türkiye Barolar Birliği , Aralık 2016.

- Hukuk Muhakemesi Kanunu- İstinaf, Türkiye Barolar Birliği, Aralık 2016.

- Eşler Arasında Mal Rejimlerinden Kaynaklanan Davalar-Tasfiye- Bilirkişi Raporları ve Uygulamaları, Türkiye Barolar Birliği, Kasım 2016.

- Fikri Haklar Hukuku ve Bilirkişilik, Türavak İleri Eğitim Programı, Ekim 2016.

-Marka Vekilliği, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı, Aralık 2015.

- GazeteBilkent-3. Medya Zirvesi, Gazete Bilkent, Mart 2015.

- Adli Yardım, Ankara Barosu, Şubat 2015.

- Noterlik Belgesi, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Ocak 2015.

- Türk Ceza Mevzuatı ve Uygulamaları, Ankara Barosu, Şubat 2014.

- Sağlık Hukuku, Türavak İleri Eğitim Sertifika Programı, Ocak 2014.

- Patent Vekilliği, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı, Kasım 2013.

- Diksiyon Eğitimi, Bilkent Üniversitesi, Ocak 2011.

- Avukatlık Mesleğini Tanıtım ve Önstaj Programı, Bilkent Üniversitesi, Ocak 2010.