FAALİYET ALANLARIMIZ

Faaliyet Alanlarımız:

Hukuk, tıpkı sokağa dökülen su gibi, hayatın her alanına sızıyor. Bugün yolda giderken kaza yaptığımızda da, kiracımız kirasını ödemediğinde de, sebepsizce işten çıkartıldığımızda da, banka ve kredi kartlarımız çalındığında da, yıllarca fikri emeğimizi verip meydana getirdiğimiz bir eser bir başkası tarafından intihale konu edildiğinde de, tüm ticari faaliyetlerimizi üzerine kurduğumuz markamız bir başkası tarafından taklit edildiğinde de, hukuka ihtiyaç duyuyoruz. Bu bağlamda, hukukun herkesin ihtiyacı olduğunun ve adil bir ülkenin hepimiz için elzem olduğunun bilincindeyiz.

Yalnızca tek bir alanda faaliyet göstermek, hukukun, hayatın ve insanın muhtevasına aykırı. Biz, ofisimizde hizmet verirken öncelikle hukuka bir bütün olarak hâkim olmak gerektiğine, olay tanımlama ve problem çözme yetisine vakıf olmayı bilmek gerektiğine inanıyoruz. Şahsi olarak da, kendi ofisimi açmazdan evvel birçok farklı faaliyet alanında hizmet veren seçkin ofislerde çalıştım. Hukuk bir mutfak, şayet iyi bir eğitimin ardından, iyi aşçıların yanında çıraklık yaparsanız, hangi yemeğe ne kadar çeşni katacağınızı da doğru tayin edersiniz. 

Fikrimce, hukuk yalnızca sosyal değil, aynı zamanda pozitif bir bilim dalı. Nitekim, hukukun da bir matematiği var, bütün olayların çözümü temelde aynı kilit noktalara dayanıyor; velev ki doğru zamanda doğru adımlar atılsın. Hukuk, bir sanat; yeter ki hitabet ve yazım dili ustalıkla kullanılsın.

Edindiğim tüm bu bilgi ve deneyimler sonucunda ve hergün devam eden eğitim temposuyla bugün kendi ofisimizde eşit özen ve titizlikle Fikri ve Sınaî Haklar Hukuku, Ticaret Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Bilişim Hukuku, İş Hukuku, Bankacılık Hukuku, Sağlık Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Ceza Hukuku ve İcra ve İflas Hukuku alanlarında hizmet vermekteyiz.

Altına imzamızı attığımız her adımınızın, hayatınızda memnun bir iz bırakması ümidiyle...

Av. Arb. Başak AKGÜN, LL.M.